Fotos av epigyner og palper

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Svært mange edderkopparter er utrolig like av ytre utseende, og er umulige å identifisere uten å måtte ty til nærmere undersøkelser av genitalier. Derfor er det nyttig å ha tilgjengelig bilder/tegninger som sammenligningsgrunnlag, når denne jobben skal gjøres.

På disse sidene legges ut egenproduserte fotos og illustrasjoner av de forskjellige arters palper og epigyn. Endel av eksemplarene har jeg ikke funnet selv, men fått dem tilsendt for fotografering og tegning.

 

Gnaphosidae

 

Micaria

Micaria pulicaria
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Micaria pulicaria
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Micaria pulicaria
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Gnaphosa

 

Gnaphosa montana
(Fra Midt-Troms Museums samlinger)

 

Gnaphosa montana
(Fra Midt-Troms Museums samlinger)

Gnaphosa montana
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Gnaphosa lapponum
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Gnaphosa microps
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Gnaphosa microps
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Gnaphosa microps
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Haplodrassus

 

Haplodrassus silvestris
(Finner: Annie Antonsen)

 

Haplodrassus cognatus
(Finner: Astrid Moe)

Haplodrassus cognatus
(Finner: Astrid Moe)

 

Drassodes

 

Drassodes cupreus
(Finner: Annie Antonsen)

 

Drassodes cupreus
(Finner: Annie Antonsen)

Drassodes cupreus
(Finner: Annie Antonsen)

 

Phaeocedus

 

Phaeocedus braccatus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Zelotes

 

Zelotes subterraneus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Zelotes subterraneus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 


Zelotes subterraneus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 


Zelotes subterraneus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Zelotes clivicola
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Zelotes clivicola
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Zelotes clivicola
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Agelenidae * Amaurobiidae * Anyphaenidae * Araneidae * Clubionidae * Corinnidae * Dictynidae * Gnaphosidae * Hahniidae * Linyphiidae * Liocranidae * Lycosidae * Mimetidae * Miturgidae * Nesticidae * Philodromidae * Pisauridae * Salticidae * Segestriidae * Sparassidae * Theridiidae * Tetragnathidae * Thomisidae * Uloboridae * Zoridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vBulletin stat

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text, translation and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.