Edderkoppkrokens forum

Spørsmål om edderkopper => Ettersøkte arter => Topic started by: S. Öberg on October 08, 2010, 02:46:32 PM

Title: Arctosa cinerea - stor elvebreddedderkopp
Post by: S. Öberg on October 08, 2010, 02:46:32 PM
Arctosa cinerea, også kalt stor elvebreddedderkopp, er listet som sterkt truet og forvaltningen har en målsetning om at arten skal sikres overlevelse i norsk natur. Nå skal det derfor utarbeides en handlingsplan for den store elvebreddedderkoppen og all informasjon om arten kan hjelpe i dette arbeidet. Jeg etterlyser derfor funn av denne spennende arten. Den har hittil blitt funnet på sandmarker ved elver i Trøndelag og i Møre og Romsdal og jeg er på jakt etter nye funn, både på nye og gamle funnplasser.

Jeg vil også si takk for at denne veldig fine og nyttige hjemmesiden med forum finnes! Jeg har lært mye og fulgt med i en del av diskusjonene, noe som jeg håper å ta mer del i fremover  :)

Sandra
Title: Re: Arctosa cinerea - stor elvebreddedderkopp
Post by: Glenn H. Morka on October 08, 2010, 04:46:57 PM
Hyggelig at du har slått følge på forumet, og velkommen skal du være, Sandra! :)

På vår tur til Nord-Norge i sommer kikket vi litt etter denne sjeldne arten i Trøndelagsområdet, men vannet sto såpass høyt at det ikke ble noe stor effektiv leting etter den.

Skulle gjerne visst nøyaktig habitat for denne arten, om den holder seg ute i rullesteinene på bankene, eller om den liker seg best i selve elveskjæringene. Hvis noen kan gi en eksakt habitatbeskrivelse av eventuelle tidligere funn, ville det kunne hjelpe til å finne flere egnede letesteder, og samtidig hjelpe "letemannskapet" i å kunne "pinpointe" hete plasser hvor arten burde kunne finnes.

Mvh Glenn.
Title: Re: Arctosa cinerea - stor elvebreddedderkopp
Post by: Kjetil Åkra on October 12, 2010, 01:13:28 PM
Velkommen Sandra.

Det er flott å ha noen flere spindelflickor her også!

Når det gjelder Arctosa cinerea så har du jo allerede fått kontaktinformasjon av meg og det som jeg har på arten, dersom noen andre her skulle finne den så er jeg siker på at det blir lagt ut meget raskt!

kjetil