Edderkoppkrokens forum

Nye arter i Norge => Nye arter 2010 => Topic started by: Arne Fjellberg on December 18, 2010, 04:50:28 PM

Title: Centromerus semiater, ny for Norge
Post by: Arne Fjellberg on December 18, 2010, 04:50:28 PM
Her er de nøyaktige funndata:

Buskerud: Øvre Eiker, Fiskumvannet

En hunn såldet i siv/strø under vierkratt ved bredden av vannet, fuktig.
N 6631102, Ø 209003 (sone 33)
A. Fjellberg

Eksemplaret er donert Naturhistorisk Museum, Tøyen (entomologisk avd.)

Se forøvrig her. (https://edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=1549.0)

Arne.