Edderkoppkrokens forum

Nye arter i Norge => Nye arter 2012 => Topic started by: Magne Farlund on July 01, 2013, 02:25:01 PM

Title: Kikimora palustris
Post by: Magne Farlund on July 01, 2013, 02:25:01 PM
Finner: Arne Fjellberg
Fra ei høytliggende myr (750 moh) med spredt småfuru mellom Engerdalsetra og Drevsjø (N 61,83979 -  Ø 11,97026, 7.juni 2012).

Finner vil fylle inn manglende data.

Magne.
Title: Re: Kikimora palustris
Post by: Arne Fjellberg on July 03, 2013, 09:52:40 PM
Foreløpig er det bare dette ene funnet (1 hunn).

Arne.