Edderkoppkrokens forum

Andre edderkopprelaterte saker => Brukernes egne taksonomiske tegninger => Topic started by: H. Løvbrekke on January 21, 2014, 12:13:02 AM

Title: Macrargus boreus
Post by: H. Løvbrekke on January 21, 2014, 12:13:02 AM
-
Title: Re: Macrargus boreus
Post by: H. Løvbrekke on January 21, 2014, 12:15:51 AM
-
Title: Re: Macrargus boreus
Post by: H. Løvbrekke on January 21, 2014, 01:11:37 AM

Da har jeg prøvd å finne forskjeller på epigyn og vulva hos artene Macrargus boreus og M. multesimus.
Når en ser epigyna isolert kan det være vanskelig å se forskjeller. Men ved nærmere studier ser en at innsvingen på scapus er markert dypere hos M. boreus. Dette stemmer også godt med fremstillingen i artikkelen til V.A Gnelitsa, S. Koponen. fotografiet som Arne Fjellbergbhar tatt og Per Furuseth. Per sitt bildet kan virke å avvike noe men det skyldes bakstykket som skinner gjennom, følger en konturene nøye viser de samme resultat.

Tegningen av epigynet til M. boreus i artikkelen til V.A Gnelitsa, S. Koponen viser at knekkpunktet til scapus ligger nedenfor midten, det gjør det ikke på min tegning. Årsaken til det er nok synsvinkelen. Da jeg skar ut epigynet og kikket på det når det lå fritt var konturene like.

Når det gjelder tegningen i artikkelen til V.A Gnelitsa, S. Koponen av scapus sett bakfra stemmer denne ikke med det eksemplaret jeg har tegnet. Konturene her var het lik som hos M. multesimus, hva årsaken til dette kan være vet jeg ikke, men jeg ser at små forskyvinger kan gi ulike resultat.

Når det gjelder konturene på ekspandert vulva viser forskjellene best, problemet er bare at å dra ut vulvaen slik, der litt av et kunsstykke, men er bare den øvre delen ekspandert viser dette også tydelig forskjellene, se Arne sitt bilde som jeg har lagt ut under arten M.multesimus.
Håper plansjen under kan få frem forskjellene slik at disse to svært like arter lettere kan skilles.

Når jeg begynte å tegne på epigynet til M. boreus var jeg i tvil om den var rett bestemt siden jeg nesten ikke syntes det var forskjeller fra M.multeimus epigyn som jeg hadde tegnet tidligere. Men ved nærere studier var det lettere å finne detaljer som var annerledes og det er de jeg prøver å få frem her.
...Harald
Title: Re: Macrargus boreus
Post by: H. Løvbrekke on April 21, 2016, 04:06:50 PM
.