Edderkoppkrokens forum

Andre naturopplevelser => Fotos av andre dyr og fugler etc. => Topic started by: Bjarte Aadland on August 14, 2014, 09:08:31 AM

Title: Ei løpebille her.
Post by: Bjarte Aadland on August 14, 2014, 09:08:31 AM
Sidan eg først er igong-kan nokon hjelpa med art m.o.t.denne løpebilla funnen her i Sagvåg.
Takksam for hjelp :)

Bjarte
Title: Re: Ei løpebille her.
Post by: Kjell Magne Olsen on August 14, 2014, 08:32:07 PM
Løpebiller er ikke akkurat mitt bord, men sjekk i slekten Pterostichus. P. niger er f.eks. en vanlig art.
Title: Re: Ei løpebille her.
Post by: Bjarte Aadland on August 15, 2014, 04:15:31 PM
Atter ein gong-takk for hjelpa.Må vel i allefall vera ein Pterostichus-ser det er to-tre artar som er svært like innfor den slekta.
Eg klarar ikkje å vurdera kva art det er,er vel ikkje sikkert bildemateriale held for å ta den heilt ned til art heller.