Edderkoppkrokens forum

Andre edderkopprelaterte saker => Linker til gode edderkoppsider => Topic started by: Admin on February 13, 2010, 11:54:43 AM

Title: Systematiserte edderkopplinker. (Oppdatert 27/08-2011)
Post by: Admin on February 13, 2010, 11:54:43 AM
For å gjøre lenkesiden mest mulig oversiktlig og brukervennlig, har vi valgt å inndele linkene i to deler. Øverst finner du Blogger, hjemmesider og generelle edderkopplinker. Disse omhandler flere familier og tema. Lenger ned er linkene familiespesifike.

Har du gode linker du ikke finner her, håper vi du vil poste disse i tråden ”Gode edderkopplinker”, gjerne med noen velvalgte ord som kort sier noe om innholdet i linken. Bidraget vil da bli flyttet hit til rett kategori.Blogger, hjemmesider og generelle edderkopplinker:

https://edderkopper.net/ -Edderkoppkrokens forums hovedside Av Glenn Halvor Morka

http://eurospiders.com/ -Knallbra edderkoppfotos av Stefan Sollfors

http://www.spiderling.de/arages/Fotogalerie/Fotogalerie.htm - Av Arachnologische Gesellschaft

http://www.jorgenlissner.dk/Default.aspx - Råbra edderkoppbilder av Jørgen Lissner

http://crocea.wordpress.com/ - Flott blogg om edderkopper, med både bilder og tekst. Av Magne Farlund.

http://www.araneae.unibe.ch/famlist.php -Nøkler og tegninger av epigyner, palper etc. Spinnen Mitteleuropas står bak den siden.

http://www.canadianarachnology.org/ - En side hvor biologer og entusiaster deler opplevelser, bildemateriale og informasjon. Her finner man også informasjon om norske edderkopper. Siden er lagt opp veldig oversiktlig og godt.

http://www.arachnology.be/Arachnology.html - Dette må nok være alle edderkoppnettsiders mor!
Helt essentielt er denne, det er en alltid oppdatert liste over gjeldende navn og taksonomisk historie til alle beskrevne edderkopparter i verden med referanse til alle artikler der artene er illustrert (palper og epigyn). Også grei å finne frem når noen spør hvor mange edderkopparter som finnes i verden!

http://www.arachnology.org/ - Denne kommer en ikke unna, masse flotte linker her!

http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/ Denne siden er flott! Her finner du alle artikler i det russiske magazinet Arthropoda Selecta, nedlastbare som PDFer. Bruk gjerne litt tid på å søke etter relevante papers her. Selv om hovedfokus er på den russiske og asiatiske faunaen finnes det massevis av illustrasjoner og informasjon som er relevante for våre arter også. Russiske arachnologer er blandt de beste i verden så her er det mye bra!

http://www.gwu.edu/~clade/spiders/peet.htm - Her kan en også finne litt av hvert, verd å se på.

http://wiki.spinnen-forum.de/index.php?title=Hauptseite - Meget bra tysk forumside hvor identifisering av edderkopper er hovedformålet. Veldig mange gode bilder i deres arkiv!

http://www.european-arachnology.org/ - Dette er siden til den Europeiske araknologiforeningen. Mye bra lesestoff, bildemateriale og nyheter fra edderkoppens verden! Det er også her "Årets Edderkopp" blir kåret hvert år!

http://www.washington.edu/burkemuseum/spidermyth/index - Dette er en side som tar for seg ulike myter som edderkopper er omspunnet av! Siden tar også for seg identifisering av edderkopper.

Oversikt over forskjellige edderkopper. Meget bra bilder. Anbefales! :)
http://www.galerie-insecte.org/galerie/fichier.php#Araneae

Her en finsk fotoside om edderkopper:
http://www.teknofokus.fi/Luonto/Luonto01.htm

Michael Hohners hjemmeside. Her er det mye bra bilder og opplysninger!
http://spiders.mhohner.de/

Pierre Oger. Fantastisk fotoalbum med masse edderkopper! Her finner du habitus/epigyner/vulva og palpebilder i fleng.
http://bspider.fotki.com/araneae/
Title: Agelenidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 09:07:10 AM
Her finner du linker relatert til familien Agelenidae:
Title: Amaurobiidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 09:08:59 AM
Her finner du linker relatert til familien Amaurobiidae:
Title: Anyphaenidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:20:40 PM
Her finner du linker relatert til familien Anyphaenidae:
Title: Araneidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:21:45 PM
https://edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=63.0
Artikkel om Gibbaranea bituberculata. Habitat, levevis og trusler.
________

Lars Bruun har skrevet en fin og lærerik artikkel om de synlige forskjellene på Araneusartene.
http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=55896&ForumID=20

________
Title: Clubionidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:23:39 PM
Her står litt om den truede Clubiona kulczynskii. Tegninger av palper er også representert:
http://ci.nii.ac.jp/naid/110004311757/en
________
Title: Corinnidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:24:29 PM
Her finner du linker relatert til familien Corinnidae:
Title: Cybaeidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:25:35 PM
Funnet av vannedderkoppen, Argyroneta aquatica i Sandnes.
http://www.entomologi.no/journals/nje/2007-1/abs/NJE-54-nielsen.pdf
Title: Dictynidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:26:38 PM
Her finner du linker relatert til familien Dictynidae:
Title: Gnaphosidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:27:33 PM
Her kan du lese om Magne Farlunds og hans datterdatter Emilies funn av Phaeocedus braccatus sensommeren/høsten 2009.
http://crocea.wordpress.com/2009/11/17/interessant-funn/
_________

Her finner du illustrasjoner av palper og epigyn for de fleste av våre Micaria-arter:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/15_3_229_250_tuneva.pdf
_________

Her er palpe- og epigynillustrasjoner for 3 av våre 4 Drassyllus-arter; D. praeficus, D. pumilus og D. pusillus:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/12_1_23_28_kovbluyk.pdf
_________

Her er palpe- og epigynillustrasjoner for 3 av våre 4 Drassodes-arter; D. lapidosus, D. pubescens og D. villosus:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/10_2_169_180_esyunin_tuneva.pdf
_________

Den pågående diskusjonen rundt artstilhørigheten på Drassodes cupreus/lapidosus
http://spinnen-forum.de/smf/index.php?action=dlattach;topic=17.0;attach=49
_________

Her er fantastiske bilder av genitalier til endel Haplodrassusarter, bla. H. minor. Disse eminente fotos er tatt av Arno Grabolle.
http://spinnen-forum.de/forum/bb/viewtopic.php?id=5364
_________

Interessant link til Micaria og Aboricaria. Bla med illustrasjoner av epigyner og palper.
http://www.callistus.de/pdf_theo/Blick_49_Micaria_Bosmans.pdf
_________

Tegninger av genitalier til Zelotes subterranaeus.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/VZl/2006/pdf/2006/3/02_Kovblyuk.pdf
_________
Title: Hahniidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:28:37 PM
Her finner du en side med bilder av edderkopper og deres palper og epigyn for Hahnia montana og H. ononidum:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/18_1_077_080_Marusik_Kunt.pdf
_______
Title: Linyphiidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:29:35 PM
Andrei V. Tanasevitch har som prosjekt å samle stoff og kartlegge familien Linyphiidae verden over. Link til hans hjemmeside finner du nedenfor, og når du scroller nedover hjemmesiden finner du nummererte dokumenter. Jeg har skummet disse og kan vise til følgende dokumenter som har info om norske arter (også arter vi kan forvente å finne i Norge).
http://www.orc.ru/~atan/

19. Poeciloneta variegata
34. Improphantes complicatus, I. decolor, I. holmi, Leptyphantes minutus.
38. Styloctetor stativus
42. Mughiphantes
43. Agyneta
45. Bolyphantes luteolus, Bolephthyphantes index, Agnyphantes expunctus, Poeciloneta variegata, Obscuriphantes obscurus, Abiscoa abiscoensis.

________

Her kan du lese om Roy E. Wraanes' funn av Bolyphantes punctulatus 1. september 2009.
https://edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=60.0
________

Her finner du illustrasjoner av palper og epigyn for Oryphantes angulatus:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/11_3_235_238_gnelitsa.pdf
________

Her nydelige illustrasjoner av palper og epigyn for Centromerus sylvaticus:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/16_1_29_32_gnelitsa.pdf
________

135 millioner år gammel linyphiide under lupen:
http://www.americanarachnology.org/JoA_free/JoA_v30_n3/arac-30-03-487.pdf
________

Om dimorfisme hos hanner av Oedothorax gibbosus.
http://www.americanarachnology.org/JoA_free/JoA_v28_n1/arac_28_01_0023.pdf
________

Om Drapetisca socialis
http://www.eje.cz/pdfarticles/599/eje-092-3-553-Schutt.pdf
________

Flotte genialietegninger av Macrargus multesimus og M. boreus.
http://versita.metapress.com/content/u00k27x316441350/fulltext.pdf
________

Porrhomma palper.
http://arachnology.cz/test/app_contents/downloads/bibliography/ARA896.pdf
_______

Walckenaeria
http://www.americanarachnology.org/JoA_free/JoA_v11_n2/JoA_v11_p105.pdf
________
Title: Liocranidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:30:28 PM
Her finner du illustrasjoner av palper og epigyn til 2 av våre 3 Agroeca-arter; A. brunnea og proxima:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/7_4_313_317_danilov.pdf
Title: Lycosidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:31:22 PM
http://www.lycosidae.info/identification/australia/firstpage.html
En meget interessant og flott side om Ulveedderkoppene i Australia. Denne siden er ikke så viktig for oss i Europa, men den er veldig flott laget. Merk at alle artene tilsynelatende er illustrert!
_________

Bilder og illustrasjoner av Acantholycosa norvegica og A. lignaria. Viser bl.a. variasjoner i epigyn for A. norvegica:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/12_2_101_148_marusik_et_al.pdf
_________

Lars Bruun med en artikkel om Arctosa cinerea
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3751
_________

Habitatpreferanser for Pardosa lugubris og P. saltans.
http://www.naturalsciences.be/institute/associations/rbzs_website/bjz/back/pdf/BJZ%20131(s2)/Volume%20131(s2),%20pp.%2079-84.pdf
_________

En flott side som viser forskjellene på Xerolycosa nemoralis og Xerolychosa miniata:
http://www.diagnosisp.com/dp/journals/view_pdf.php?journal_id=1&archive=0&issue_id=10&article_id=259
_________

Om de forskjellige artene i Lugubrisgruppen.
http://www.european-arachnology.org/proceedings/12th/Topfer-Hofmann.pdf
_________

Antatte morfologiske forsjeller på Pardosa saltans og Pardosa lugubris.
http://www.travaux.ro/pdf/20-105-110%20Pardosa.pdf
_________
Title: Mimetidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:32:10 PM
Her finner du linker relatert til familien Mimetidae:
Title: Miturgidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:32:59 PM
Cheiracanthium elegans er en helt ny art for i Sverige. kanskje den dukker opp i Norge etterhvert også? Her er også illustrasjon av epigynet til arten.
http://www.hkr.se/upload/MNA/doc/jol_Cheiracanthium95.pdf
Title: Nesticidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:33:48 PM
Her finner du linker relatert til familien Nesticidae:
Title: Oonopidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:34:29 PM
Utrolige bilder av Oonops pulcher! Scroll litt nedover på siden.
http://research.amnh.org/oonopidae/taxonomy/speciesdescription.php?fromall=fromall&speciesid=491&genusid=48
_________

Om Oonops domesticus, som kan forveksles med O. pulcher.
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3258
_________

Og så en artig historie om Oonops pulcher:
http://www.bokn.kommune.no/index.cfm?tmpl=nyhetBygdabladet&nyhetid=526
_________
Title: Oxyopidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:35:13 PM
Her finner du linker relatert til familien Oxyopidae:
Title: Philodromidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:35:58 PM
Her finner du illustrasjoner av palper og epigyn for Philodromus cespitum og P. emarginatus:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/17_1_117_131_logunov_huseynov.pdf
________
Title: Pholcidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:36:40 PM
Her finner du linker relatert til familien Pholcidae:
Title: Pisauridae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:37:23 PM
Her finner du en egen side for Dolomedes plantarius, en stor, fiskespisende art som finnes på Kjetil Åkras liste over arter vi kan forvente å finne i Norge: http://www.dolomedes.org.uk/
______
Title: Salticidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:38:09 PM
Dmitri Victorovich Logunov har publisert mange arbeider om familien Hoppeedderkopper, som ligger på Siberian Zoological Museums nettside. Link til siden finner du nedenfor, og når du klikker på Publications oppe til venstre, finner du nummererte dokumenter. Jeg har skummet disse og kan vise til følgende dokumenter som har info om norske arter - også arter vi kan forvente å finne i Norge. (Siden oppdateres for tiden, men den kommer tilbake):
http://szmn.eco.nsc.ru/persons/logunov/logunov.htm

13. Euophrys frontalis
23. Pellenes tripunctatus
27. Talavera petrensis, T. thorelli, T. aequipes.

_____

Her finner du de fleste av våre arter arter i Heliophanus-slekten, med illustrerte palper og epigyn:
http://arthropodaselecta.britishspiders.org.uk/articles/5_3_67_104_rakov_logunov.pdf
_____
http://salticidae.org/salticid/diagnost/title-pg.htm
En omfattende polsk publikasjon, skrevet av Jerzy Proszynski, som omhandler Salticidene i verden. Inneholder diagnostiske tegninger av meget god kvalitet. En meget god identifikasjonsnettside for salticider hvor de fleste av verdens 5000 hoppeedderkopper er nevnt og illustrert. Meget bra side for dem som er interessert i tegninger av hoppeedderkopper og deres genitalier.
_____

Her kan du lese om Kjetil Åkra's funn av Sitticus ranieri. Denne ble funnet i 2007, men ble ikke publisert før nå i Februar 2010.
https://edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=59.0

_____

Meget god fransk side med oversikt over hoppeedderkopper. Mange flotte fotos av arter, samt genitalier.

http://yvanmontardi.perso.sfr.fr/salticidae/sc_tool/Photo_frame.html

_____

God side over hoppeedderkopper verden over. Med bilder og tegninger.
http://salticidae.org/salticid/main.htm
_____

Her kan du komme direkte inn på fotos og tegninger av hoppeedderkopper ved å klikke artsnavn.
http://www.jumping-spiders.com/index_wiki.php?id=1833
_____

Viktig artikkel om forskjellene på Sitticus saxicola og Sitticus ranieiri.
http://salticidae.org/salticid/diagnost/sitticus/ran-sax.htm
_____

Linkside til Salticideartikler på nett.
http://peckhamia.com/pubs.html
_____


Title: Segestridae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:38:53 PM
Her finner du linker relatert til familien Segestridae:
Title: Sparassidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:39:32 PM
Her finner du linker relatert til familien Sparassidae:
Title: Tetragnathidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:40:19 PM
Her finner du linker relatert til familien Tetragnathidae:
Title: Theridiidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:41:03 PM
Hvordan skille de små Porhomma-artene.
http://wiki.britishspiders.org.uk/images/3/33/Identification_of_Porrhomma_species.pdf
Title: Thomisidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:41:49 PM
Litt om Xysticusartene, samt noen tegninger av palper.
http://www.european-arachnology.org/proceedings/19th/Jantscher.PDF
_____

Title: Titanoecidae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:42:34 PM
Her finner du linker relatert til familien Titanoecidae:
Title: Uloboridae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:43:18 PM
Her finner du linker relatert til familien Uloboridae:
Title: Zoridae
Post by: Magne Farlund on February 26, 2010, 12:43:46 PM
Her finner du linker relatert til familien Zoridae: