Fotos av epigyner og palper

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Svært mange edderkopparter er utrolig like av ytre utseende, og er umulige å identifisere uten å måtte ty til nærmere undersøkelser av genitalier. Derfor er det nyttig å ha tilgjengelig bilder/tegninger som sammenligningsgrunnlag, når denne jobben skal gjøres.

På disse sidene legges ut egenproduserte fotos og illustrasjoner av de forskjellige arters palper og epigyn. Endel av eksemplarene har jeg ikke funnet selv, men fått dem tilsendt for fotografering og tegning.

 

Lycosidae

 

Alopecosa

Alopecosa inquilina
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Alopecosa inquilina
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Alopecosa inquilina
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Alopecosa taeniata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Alopecosa taeniata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Alopecosa pinetorum
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Alopecosa pinetorum
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Xerolycosa

Xerolycosa nemoralis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Xerolycosa nemoralis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Xerolycosa nemoralis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Xerolycosa nemoralis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Trochosa

Trochosa terricola
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Trochosa spinipalpis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Trochosa spinipalpis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Trochosa spinipalpis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Trochosa ruricola
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Trochosa ruricola
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Arctosa

Arctosa alpigena lamperti
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Arctosa alpigena lamperti
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Pardosa

 

 

Pardosa amentata
(Finner: G. H. Morka)

Pardosa riparia
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa riparia
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa atrata
(Finner: G. H. Morka)

 

 

Pardosa agricola
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa agricola
(Finner: G. H. Morka)

Pardosa sphagnicola
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa sphagnicola (vulva)
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa monticola
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Pardosa monticola
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Pardosa lugubris
(Finner: G. H. Morka)

 

 

Pardosa paludicola
(Finner: G. H. Morka)

 

 

Pardosa paludicola
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa paludicola
(Finner: G. H. Morka)

Pardosa paludicola. (Torner på palpepatella)
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa saltans epigyn (id utfra hanner)
(Finner: G. H. Morka)

 

Pardosa saltans
(Finner: G. H. Morka)

Pardosa saltans
(Finner: G. H. Morka)

 

 

Pardosa septentrionalis
(Fra Midt-Troms Museums samling)

 

Pardosa septentrionalis
(Fra Midt-Troms Museums samling)

Pardosa septentrionalis
(Fra Midt-Troms Museums samling)

 

 

Pardosa septentrionalis
(Fra Midt-Troms Museums samling)

 

Pardosa septentrionalis
(Fra Midt-Troms Museums samling)

Pardosa trailli
(Fra Midt-Troms Museums samling)

 

Pardosa trailli
(Fra Midt-Troms Museums samling)

Pardosa trailli
(Fra Midt-Troms Museums samling)

 

Pardosa trailli
(Fra Midt-Troms Museums samling)

Pardosa trailli
(Fra Midt-Troms Museums samling)

 

 

Agelenidae * Amaurobiidae * Anyphaenidae * Araneidae * Clubionidae * Corinnidae * Dictynidae * Gnaphosidae * Hahniidae * Linyphiidae * Liocranidae * Lycosidae * Mimetidae * Miturgidae * Nesticidae * Philodromidae * Pisauridae * Salticidae * Segestriidae * Sparassidae * Theridiidae * Tetragnathidae * Thomisidae * Uloboridae * Zoridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vBulletin stat

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.