Kilder

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Nettsiden, "Edderkopper i Norge", -ville vært umulig å skape uten hjelp utenfra. I hovedsak dreier det seg om identifisering av arter og andre utfyllende opplysninger, men også inspirerende samtaler med andre småkrypkyndige. Lesning og studering av nettsider, avhandlinger og ikke minst bøker har også bidratt sterkt til at denne siden er blitt til det den er.

 

 

Takk rettes til:

 

Spesiell takk til konservator og zoolog Kjetil Åkra ved , for hjelpen med kvalitetssikring av denne nettsiden. Åkras bidrag er uvurderlig i denne sammenheng, både når det gjelder opplysninger om arter, identifiseringer og ikke minst konstruktiv støtte til arbeidet med denne nettsiden.

 

Arno Grabolle DE.
Biolog Jørgen Lissner DK.
Biolog Lars Bruun
DK
Harald Løvbrekke
Christer Reiråskag
Jørgen Olesen DK
Naturveileder Morten DD Hansen DK

Medobservatør og oversetter Annie Antonsen

 


 

 

Litteratur og kildehenvisninger.

 

Collins Field Guide, "Spiders of Britain and Northern Europe". av Michael J. Roberts.
"Spiders An Illustrated Guide"
Rod Preston-Mafham.
. Jørgen Lissner.


"Eurospiders.com"
Stefan Sollfors
"The World Spider Catalog"
Norman I. Platnick

"Swedish Aranae, part 1 & 2" av Sven Almquist

Araneae Norvegiae, Kjetil Åkra & Erling Hauge
www.spiderling.de
Forum mitteleuropäischer Spinnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.