Dictynidae

Dictynidae

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Artene i denne slekten spinner et slags krusete spinn. Nettet er ikke klebrige, men virker nærmest som en velcrolås som byttedyrene setter seg fast i. Mange av artene er vanskelige å skille uten bruk av forstørrede bilder av forplantningsorganene.

 

 

Mastigusa

Mastigusa macrophthalma


3,5 mm

Den kvikke lille dictyniiden lever sitt liv i maurtuer, hvor den fører et mystisk og anonymt liv. Maurene godtar "leieboeren" sin, noe som kan skyldes stoffer den skiller ut for å roe ned husvertene sine. Den er sjeldent funnet, noe som helt sikkert skyldes dens eiendommelige biotopvalg. Det regnes dog med at den er ganske vanlig her i Sør-Norge.

Den har en nær slektning, Mastigusa arietina, og den eneste forskjellen på disse to artene er øyestørrelsen. Mastigusa macropthalma har store sideøyene.

Fargetegninger og mønster kan variere adskillig hos Mastigusa macrophthalma. Hannen har noen formidable palper, og deler av dem bøyer seg bakover som to bukkehorn.

Kroppslengde hunn: Opptil 3,5 mm.
Kroppslengde hann: Opptil 3,5 mm.

 

Mastigusa macropthalma. Hunn.

 

 

Mastigusa macrophthalma (Hann)

 

 


Mastigusa macrophthalma (Hann). Legg merke til de voldsomme palpene!

 

 

Mastigusa macrophthalma (Hann). Sett fra siden.

 

 

Mastigusa macrophthalma (Hann). Med ett øye på hver side av "utstyret".

 

 

Mastigusa macrophthalma. Øyestørrelse og stilling. (Hunn)

 

 

 

 

 

Lathys

Lathys humilis


2,5 mm

 

Lathys humilis er en forholdsvis ny art og slekt for Norge. Den var tidligere kun kjent fra et funn innendørs her i landet, og man antok at den muligens kunne være innført. Undertegnede har imidlertid funnet denne flere ganger i det fri, henholdsvis Gjerstad og Risørdistriktet. Dette beviser at arten har vært endel av vår fauna i lang tid, og reproduserer.

En annen forventet art for Norge i denne slekta, Lathys nielsieni, er ganske lik, men den har ikke hvitt pigment på bakkroppen. Den er også generelt lysere. Palpene er også ganske like i utforming, og det sikreste kjennetegnet på at det er Lathys humilis vi har fremfor oss, er en bøy i piggen på tibialapophysen (Håndleddet). Hos L. nielsieni er denne rett og butt i enden.

Lathys humilis trives best i lave busker, urter, og av og til på bakken på soleksponerte og lune steder.

Lengde hunn: Opptil 2,5 mm.
Lengde hann: Opptil 2,5 mm.

 

Lathys humilis hann

 

 

Lathys humilis hann sett forfra

 

 

Lathys humilis palp. Legg merke til "kroken" på palpeleddet.

 

 

Registrerte funn av Lathys humilis i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 


 

 

Dictyna

Dictyna arundinacea

 


3,5 mm

 

Arten lager ofte spinnet sitt i røsslyng, døde planter, eller i tuppen av furugreiner. Undertegnede har også flere ganger funnet den i prestekrager, hvor den drar et kronblad over seg som "tak". Et kjennetegn er 5 gråhårede striper på hodet.

Fullvoksne individer påtreffes fra vår til sensommer.

Epigynene er karakteristiske, med store grunne åpninger som står tett sammen.

Lengde hunn: Opptil 3,5 mm.
Lengde hann: Opptil 3 mm.

 

Juvenil hann av Dictyna arundinacea.

 

 

Dictyna arundinacea. Juvenil hann.

 

 

Dictyna arundinacea

 

 

Dictyna arundinacea

 

 

Dictyna arundinacea

 

 

Dictyna arundinacea rød fargevariant

 

 

Dictyna arundinacea rød fargevariant
Foto: Glenn Halvor Morka

 

 

Registrerte funn av Dictyna arundinacea i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.