Myter & Folklore

Små fortellinger og sagn om edderkopper

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

 

Hvorfor regnes edderkoppene
som hellige og lykkebringende?


Det er sikkert mange som undres over at edderkopper i mange land sees på som lykkedyr, og aldri dreper dem. Har samlet sammen noen få av disse fortellingene og håper de kan være med på å bringe en større forståelse for disse koselige smådyrene våre.

 

Vi finner dem både i gresk og romersk mytologi,
fra kristen tradisjon, og ikke minst fra folkloren.


Det fortelles at en skotsk konge, Robert the Bruce, vant krigene mot den overlegne engelske hær, etter å ha vært inspirert av en edderkopp.

Hendelsen utspant seg i en hule han hadde søkt tilflukt i. I huleåpningen ble han vitne til en edderkopp som datt ned flere ganger fra sitt uferdige spinn. Men «koppen» var tålmodig, og klatret opp igjen gang på gang, og til slutt ble den ferdig. Det varte ikke lenge før den fikk lønn for sitt utrettelige strev, da nettet gikk fullt av byttedyr.

 

 

Ifølge gresk mytologi, er edderkoppen en en
omskapt
liten pike fra Lydia, kalt Arachne.

Før «omvandlingen» var hun kjent som den ypperste av veverskene. Hennes arbeider var av nydeligst sort, og alle beundret henne for sitt talent og fingerferdighet. Hennes ry nådde til slutt gudinnen, Athene.

Da Athene ikke greide å spinne flottere enn Arachne, ble hun fra seg av sjalusi, og tvang henne til selvmord. Akkurat idèt livet skulle ebbe ut for lille veversken Arachne, -fikk Athene samvittighetskvaler, og reddet henne fra å dø. Men for å være på den sikre siden, og ikke få for stor konkurranse, skapte hun Arachne om til en edderkopp.

Siden den gangen har lille Arachne spunnet sine nett.., -verden over...

 


Å drømme om edderkopper betyr også lykke, ifølge sagnene:

Edderkoppen og dens nett symboliserer balanse mellom fortid og nåtid, psykisk, fysisk og åndelig. Den forteller deg også at alt du «vever» i dag, vil påvirke din fremtid, og gi deg tilbake det du fortjener.


Det sies også at edderkoppen skal fremme din kreative utvikling og sensibilitet. En edderkopp i sentrum av sitt nett, symboliserer at vi som mennesker står i senter av vårt eget liv. De skal også minne oss på at vi er bevarere og skapere av vår fremtid, gjennom spinningen av våre «livsnett» av tanker, følelser, og gjerninger.

Edderkoppen er også alfabetets beskytter. Ifølge gammel folklore, sies det at bokstavene er utformet etter mønster og vinkler basert på edderkoppnett. Derfor ble edderkoppen sett på som en «lærer» av språk, tale, og skrivekunstens magi.

 


"If you wish to live and thrive, Let a spider run alive" sier et gammelt engelsk ordtak... Tør du utfordre det? ;D

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text, translation and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.