Rødliste

Mine rødlistefunn

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Her følger en oversikt over mine funn av edderkopparter som er på norsk nasjonal rødliste. Bildene er klikkbare, og vil føre deg til de respektive slektsidene. Ved å bla nedover siden vil finne mer informasjon om rødlistearten.

Skulle du tilfeldigvis komme over en av disse artene, bør du melde fra til Artsdatabanken for registrering av funnet. Det kan gjøres ved å klikke her. Husk at mange av artene er svært like av utseende, så prøv å sammenlign alt på edderkoppen, feks benform, farge, sjatteringer. Kroppsform, farge og mønster. Undersidens farger og mønstre er like viktige opplysninger. Det samme gjelder funnsted og habitatet den ble funnet i/på. Jo flere opplysninger ang. funnet, desto bedre.

 

 

Philodromus histrio

 

Philodromus histrio

 

 

 

 

Mangora acalypha

 

Mangora acalypha

 

 

 

 

 

Dipoena melanogaster

 

Dipoena melanogaster hunn

 


Dipoena melanogaster hann

 

 

 

 

 

Hyptiotes paradoxus

 

Hyptiotes paradoxus hann

 

 

Hyptiotes paradoxus hunn

 

 

 

 

 

 

Phlegra fasciata

 

Phlegra fasciata hann

 

 

 

 

 

Scotophaeus quadripunctatus

 

Scotophaeus quadripunctatus hunn

 

 

 

 

Keijia tincta

 

Keijia tincta

 

 

 

 

 

Anelosimus vittata

 

Anelosimus vittatus

 

 

 

 

 

Cheiracanthium oncognathum

 

Cheiracanthium oncognathum

Finner: Samboer, Annie Antonsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.