Philodromidae

Løpeedderkopper

16 arter i Norge

Philodromus aureolus, P. cespitum, P. collinus, P. dispar, P. emarginatus, P. fuscomarginatus, P. histrio,
P. margaritatus, P. rufus, Thanatus arcticus, T. arenarius, T. atratus Simon, T. formicinus, T. striatus,
Tibellus maritimus, og T. oblongus.

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

 

Philodromus

 

Svart/hvit treløper
Philodromus margaritatus


6 mm

 

Vanlig her til lands, men det er ikke registrert så mange funn siden arten er meget vanskelig å få øye på. Arten er utrolig variabel i fargetegningene, og kan i hovedsak deles opp i to utgaver. Grå grunnfarge med utflytende mørkere flekker i varierende størrelser, og en hvit med mørke flekker. Den siste varianten er meget vakker.

Karakteristisk for arten er sorte og lyse striper på bena. Benpar to, er lengre en de andre parene. Den liker seg best i solvendt åpen lys furuskog. Kroppslengde: Hun 5-6 mm; hann 4-5 mm. Kroppen er bred og flattrykt. Legg merke til den gode kamuflasjen på de nederste bildene!=)

 

Philodromus margaritatus (Subadult hann)

 

 

Philodromus margaritatus (Subadult hann) Dette er den gråaktige typen.

 

 

Philodromus margaritatus (Subadult hann). Legg merke til det lyse tverrgående felt på palp.

 

 

Philodromus margaritatus. (Subadult hann)

 

 

Philodromus margaritatus (juvenil)

 

 

Philodromus margaritatus (juvenil)


Philodromus margaritatus

 

 

Philodromus margaritatus

 

 

Vakker edderkopp.

 

 

Registrerte funn av Philodromus margaritatus i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

Philodromus histrio

RØDLISTET!


7 mm

 

Dette må være den vakreste edderkopparten undertegnede noensinne har funnet. Dens klare, skarpe og kontrastrike fargetegninger slår imot en, som den flotteste malerpalett. Benpar nummer 2, talt forfra, er strukket ut mye lenger enn de resterende bena. Dette, sammen med det fargeglade tegnemønsteret, gjør det enkelt å identifisere denne arten i felten. Den har også noen korte lyse striper som skrår ned på bakkroppsidene.

Den rødlistede Philodromus histrio finnes det lite rapporter om her i Norge, men opplysninger fra andre europeiske land, forteller at den er utbredt, men svært lokal og generelt sjelden. Dette gjør den svært sårbar for biotopendringer.

Philodromus histrio er ikke registrert funnet i Norge siden 1877. Den ble da oppdaget av R. Collet i nærheten av Oslo. Undertegnedes observasjoner av arten er gjort på røsslyng i soleksponerte strandsoner ved sørlandskysten. Dette er pressområder i forbindelse med voldsomme utbygginger av hyttefelt ol. Her må ofte lyngfeltene vike for grønne plener...

Kjønnsmodne individer finnes fra vår, og frem til sommerstider.

Kroppslengde hunn: Opptil 7 mm.
Kroppslengde hann: Opptil 6 mm.

 

Philodromus histrio (Juvenil hann)

 

 

Philodromus histrio hann

 

 

Philodromus histrio hunn. Legg merke til lengden på benpar nummer to forfra.

 

 

Philodromus histrio hann. Her sees de hvite stripene som skrår nedover sidene.

 

 

Philodromus histrio close up. Bare en ting å si, -Vakker!

 

 

Philodromus histrio hann sett forfra.
(Alle avbildene individer funnet på Søndeled i Aust-Agder)

 

 

Registrerte funn av Philodromus histrio i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

 

Philodromus emarginatus


6 mm

 

Kroppstørrelse: Hunn opptil 6 mm, hann ca. 5 mm
Denne ble funnet på ei bjørk i et myrområde.

 

Philodromus emarginatus.

 

 

Registrerte funn av Philodromus emarginatus i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

Notè

Feltkjennetegn:

Philodromus margaritatus og P. emarginatus kan være svært vanskelige å skille på utseendet. De overlapper hverandre ofte i tegninger, og har nogenlunde samme habitat. Derfor kan de mange ganger ikke identifiseres på kun fargene.

Et godt skilletegn, ifølge artskoodinator og biolog Lars Bruun DK, er den rombeformede og kantede bakkroppen på P. margaritatus. P. emarginatus er mye mer avrundet i bakkroppsformen. Legger ved noen bilder her som viser denne vesentlige forskjellen. Som man også ser på illustrasjonene, blir det fremste krysningspunktet for den røde geometriske figuren mye lenger fremme på Philodromus emarginatus.

 

Philodromus margaritatus

 

 

Philodromus emarginatus

 

 

 

 

 

Philodromus fuscomarginatus


9 mm

 

Kroppslengde opptil ca 9 mm. Danner ofte tallrike kolonier på furustammer, men er godt kamuflert, og blir som regel oversett. Arten er utrolig vakker og iøyenfallende når man først oppdager den. Den er uhyre rask, og forsvinner på baksiden av stammen om den blir skremt. Hunnens lysoransje farge, er en tilpasning til furutreet. Litt oppe på stammen, er barken i akkurat samme farge, og her går den totalt i ett med den.

Hannen er mer grå, og er best kamuflert de nederste par meterne på furua. Her er barken mer gråbrun.

Philodromus fuscomarginatus er vel tilpasset et liv som dette. Den er meget flat i kroppen, og kommer lett inn mellom sprekker og flak i barken. Det eneste synlige på dem da, er den rødbrune bakenden, men den ser ut som en del av treet.

Kroppslengde hunn og hann: Vel 9 mm.

 

Philodromus fuscomarginatus hunn.

 

 

Philodromus fuscomarginatus hunn. Det er ei langbeint dame dette her!

 

 

Philodromus fuscomarginatus hunn. Legg merke til den røde stripen langs bakkroppsidene.

 

 

Philodromus fuscomarginatus hunn sett bakfra. Den ligner en barkflik fra furu.

 

 

Philodromus fuscomarginatus

 

 

Philodromus fuscomarginatus

 

 

Philodromus fuscomarginatus (Hann)

 

 

Registrerte funn av Philodromus fuscomarginatus i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

Philodromus collinus


6 mm


Svært lik P. aureolus og P. cespitum i utseende. Disse tre er praktisk talt umulige å skille på fargetegninger. Studering av genitalier må til for å skille dem. Det hender P. collinus har en hvit midtstripe på bakkroppen, men ikke nødvendigvis.

Habitat: på de nederste grenene av bartrær.

Voksne individer påtreffes vår og sommer.

Lengde hunn: Opptil 6 mm.
Lengde hann: 3-4 mm.


Philodromus collinus hunn

 

 

Philodromus collinus bakkroppstegninger

 

 

Philodromus collinus hunn underside.

 

 

Philodromus collinus hunnlig forplantningsorgan.
Foto: Glenn Halvor Morka

 

 

 

 

 

Philodromus cespitum

 


6 mm

 

Svært lik P. aureolus og P. collinus av utseende. Både fargetegninger og form. Skilles fra dem på kjønnsorganenes utforming. Enkelte hunner kan ha ganske oppsvulmet bakkropp i forhold til de andre lignende artene. Hannen er lik Philodromus aureolus.

Habitat: Samme som P. aureolus.

Voksne individer påtreffes vår og sommer.

Lengde hunn: opptil 6 mm
Lengde hann: opptil 4 mm.

 

En vakker hunn av arten Philodromus cespitum.

 

 

Philodromus cespitum hunn. Philodromusartene har lange spenstige ben.

 

 

Philodromus cespitum hunn.

 

 

Philodromus cespitum epigyn.
Foto: Glenn Halvor Morka

 

Registrerte funn av Philodromus cespitum i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

Tibellus

Tibellus oblongus


10 mm

 

Vi har to arter av Tibellus her i landet. Disse kan mange ganger være vanskelig å skille og bør under lupen for sikker id siden de overlapper hverandre i fargetegninger. Som regel har T. oblongus to sorte prikker på bakkroppen, men kan i enkelte tilfeller ha flere fremover på kroppen, samt hodet. T. maritima har som regel flere prikker.

T. oblongus holder som regel til i innlandet, mens T. maritima er mer kystbundet. Artene trives i lavere vegetasjon som gress og lyng. Den er ekstremt tilpasset sitt habitat, og kan være svært vanskelig å se imot bakgrunnen. Den strekker ut bena i lengderetningen og fremstår nærmest som en barnål i formen. En annen evne den har, er at den kan presse seg helt flatt mot underlaget. Et av bildene under viser en slik situasjon. Skulle likevel ikke kamuflasjen virke, benytter den seg av flukt, og da går brennkvikt! Arten er uhyre rask til bens.

 

Tibellus oblongus hunn

 

 

Tibellus oblongus hunn. Legg merke til de to sorte prikkene på bakkropp.

 

 

Tibellus oblongus hunn. Ungt og litt mørkere eksemplar.

 

 

Tibellus oblongus som presser seg flatt mot underlaget. Den ruver ikke akkurat...

 

 

Tibellus oblongus hunn, bukside. Noter det brunspettede brystet.

 

 

Tibellus oblongus frontparti. Her sees de karakteristiske "rustflekkene" på kjevene.

 

 

Tibellus oblongus hunnlige genitalier.

 

 

Registrerte funn av Tibellus oblongus i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

Thanatus

Thanatus formicinus


12 mm

 

Thanatus formicinus trives godt i våtmarksområder, slik som torvmyrer. Den kan også i enkelte tilfeller opptre i tørrere landskap. Arten er spredt over hele landet, men er ikke tallrik.

Voksne og kjønnsmodne individer treffes på fra våren og til litt utpå sommeren. Etter dette overtar de juvenile "ungdommene" arenaen.

Lengde hunn: Opptil 12 mm
Lengde hann: Opptil 7 mm.

 

En nydelig fullvoksen hunn av Thanatus formicinus.

 

 

Thanatus formicinus

 

 

Thanatus formicinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.