Hahniidae

Hahniidae

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

 

Antistea

Antistea elegans


3,5 mm

 

En meget vakker edderkopp som trives nedi fuktige torvmyrer. Forkropp er veldig blank og skinnende, mens bakkropp er hårete med et svakt litt lysere V-mønster. På bildene ser vi også at den har svake mørkere felt på bena, samt torner på dem.

Arten opptrer som voksen og kjønnsmoden fra april og til uti november.

Kroppslengde hunn: 3,5 mm
Kroppslengde hann: 2,7 mm

 

Antistea elegans. (Hunn)

 

 

Antistea elegans. (Hunn)

 

 

Antistea elegans. (Hunn)

 

 

Antistea elegans. (Hann)

 

 

Antistea elegans. (Hann)

 

 

Antistea elegans sett bakfra. Man kan såvidt ane et lysere svakt fiskebensmønster

 

 

Antistea elegans sett forfra. Legg merke til kloen den har på palpeleggen.

 

 

Antistea elegans palp. Her sees den krokete kloen helt tydelig.

 

 

Antistea elegans epigyn.

 

 

Registrerte funn av Antistea elegans i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

Cryphoeca

Cryphoeca silvicola


3 mm(Overført fra slekten Agelenidae, til Hahniidae 29 april, 2009)

 

Begge kjønn av den vakre Cryphoeca silvicola er lett gjenkjennelige både av størrelse og utseende. Dybden av farge på bakkroppen kan dog variere litt.

Habitatet er i skog. Der finner man dem ofte i løvnedfall og i barksprekker. I snauhogster trives den også utmerket.

Kroppslengde på begge kjønn: Opptil 3 mm.

 

En vakker Cryphoeca silvicola. (Hunn)

 

 

Cryphoeca silvicola-hunn. Intensiteten i det hvite bakkroppsmønsteret kan variere litt.

 

 

Cryphoeca silvicola. (Hunn)

 

 

Cryphoeca silvicola-hunnen sett fra siden.

 

 

Hunnlig Cryphoeca silvicola med klar og lys bakkroppstegning.

 

 

Cryphoeca silvicola-hunn i mose.

 

 

Cryphoeca silvicola-hunn med svakere bakkroppsmønster.

 

 

Cryphoeca silvicola hann

 

 

Cryphoeca silvicola hann.

 

 

Cryphoeca silvicola. Hunnens karakteristiske genitalier.

 

 

Registrerte funn av Cryphoeca silvicola i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. ) 

 

Hahnia

Hahnia pusilla


1,2 - 1,5 mm

Hahnia pusilla er en meget liten edderkopp, og bare halvparten av størrelsen til et hodelus!

Arten er helt vanlig, men oversees nok veldig pga. sin beskjedne størrelse. Den er kjønnsmoden fra tidlig vår og til godt utpå forvinteren. Mine funn av arten har vært nedi gresstuster og under løv. Det eiendommelige ved Hahniidae-slekten er blant annet noen artige spinnevorter. De står på rad og rekke ved siden av hverandre som eksosrørene på Il Tempo Gigante. :)

Selv om den er liten og unnselig, er den svært rask i bevegelsene, og en prøvelse å fange.

 

Hahnia pusilla hunn. Lengde på denne var bare 1,3 mm!

 

 

Hahnia pusilla hunn.

 

 

Hahnia pusilla hunn

 

 

Hahnia pusilla hunn

 

 

Hahnia pusilla hunn.

 

 

Hahnia pusilla hunn

 

 

Hahnia pusilla spinnevorter.

 

 

Hahnia pusilla hunnlige genitalier

 

 

Den fuktige biotopen hvor det avbildede eksemplaret ble funnet.

 

 

Registrerte funn av Hahnia pusilla i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

Hahnia ononidum


2,1 mm

Hahnia ononidum er veldig lik sin nære slektning H. nava, og kan ikke skilles på bare utseendet. De er identiske i "fargeprakt" og finnes også innen de samme habitatene. Derfor lønner det seg å foreta en sjekk av genitalene for å fastsette art. De trives i løv/blandingsskog, men kan også finnes i ren furuskog.

Fargen på hele edderkoppen er ganske mørk, med noen utydelige lysere vinkler på bakkroppen.

Artene lever helst på, eller under bark. Voksne og kjønnsmodne individer påtreffes fra mars, og utover til oktober.

 

Hahnia ononidum-hunn.

 

 

Hahnia ononidum-hann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.