Zoridae

Katteedderkopper

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

 

Zora

4 arter her i landet. Zora spinimana, Z. silvestris, Z. armillata og Z.nemoralis. Det er forventet enda en art i landet av denne slekten, Zora parallella.

De forskjellig artene i denne familien er svært like av utseende. Zora hører til samme gruppe som ulveedderkoppene og rovedderkoppene. Artene er meget raske til bens hvis de må. Som regel beveger de seg rolig og silkemykt. Alle artene er meget like av utseende, og kan være vriene å skille kun på utseende.

 

 

Zora spinimana


6,5 mm

 

Vanlig og tallrik art som påtreffes i skogbunn i forskjellige habitater. Zora spinimana har 3 rekker med stive pigger på leggben 1 og 2. (Metatarsus). De to mørkebrune stripene oppå forkropp er som regel smalere enn de lysere feltene ved siden av.

Lengde hunn: 6,5 mm.
Lengde hann: 5 mm.

 

Zora spinimana hunn på grusveg.

 

 

Zora spinimana

 

 

Zora spinimana

 

 

Zora spinimana bakkroppsmønster

 

 

Zora spinimana epigyn

 

 

Zora spinimana hann

 

 

Zora spinimana hann

 

 

Registrerte funn av Zora spinimana i Norge. Egne funn i blått
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

 

Zora nemoralis


5,5 mm

Svært lik sin nære slektning, Zora spinimana, men ofte litt mørkere helhetsinntrykk. De mørke tegningene er ofte litt gråbrune av farge. De brune båndene på forkropp er betydelig bredere enn de lysegule feltene. Zora nemoralis er også litt mindre enn Z. spinimana.

Arten holder helst til i skogbunn på litt tørre steder.

Lengde hunn: 5,5 mm.
Lengde hann: 4mm.

 

Zora nemoralis hunn

 

 

Zora nemoralis

 

 

Zora nemoralis front

 

 

Ingen tvil om at Zora nemoralis er bygd for fart.

 

 

Zora nemoralis. Legg merke til de brede mørke båndene på forkropp.

 

 

Zora nemoralis i angrepspositur.

 

 

Zora nemoralis.

 

 

Zora nemoralis underside.

 

 

Zora nemoralis hunnens forplantningsorgan.

 

 

Zora nemoralis hann

 

 

Hannene av Zora nemoralis er av mine favoritter. De er utrolig vakre!

 

 

Zora nemoralis hann. Legg merke til at den er betydelig mørkere enn Zora spinimana.

 

 

Registrerte funn av Zora nemoralis i Norge. Egne funn i blått
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

Zora silvestris
(Spraglebuket katteedderkopp)


4 mm

Arten skiller seg ut fra de andre nærstående Zora-artene ved å ha kun to tornepar på fremste metatarsi. Den er også den eneste i slekten som har spraglet underside i Norden. Dvs. mørke flekker og prikker på sternum (bryst), coxa (hofteben) og femur (lår).

Zora silvestris ha nærmest lik bredde på de mørke langsgående båndene på forkropp, dette er imidlertid ikke noen sikker metode for å skille arten fra de andre i slekten.

Zora silvestris er en helt ny art for Norge, og de første eksemplarene av arten ble funnet av undertegnede den 10/10/2010, på Folkestadmogane, Bø i Telemark. Disse funnene ble gjort i kantsone av myr, ca 250 moh. Z. silvestris er i sitt utbredelsesområde mindre vanlig forekommende enn de andre artene i slekten.

Lengde hunn: 4 mm.
Lengde hann: 4 mm.

 

Zora silvestris. (Hunn)

 

 

Zora silvestris. Hunnens underside. Legg merke til alle de brune prikkene.

 

 

Zora silvestris. Metatarsi med de to torneparene.

 

 

Registrerte funn av Zora silvestris i Norge. Egne funn i blått
(Kartbearbeidelse av Glenn H. Morka. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.