Mimetidae

"Kannibaledderkopp"

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

2 arter i Norge:
Ero furcata og E. cambridgei.

 

Ero

Ero furcata


4 mm

Ero furcata, kannibaledderkoppen.., en liten snodig art med 4 pukler på ryggen. Lever kun av andre edderkopper. Den sniker seg inn i andre edderkoppers nett, biter "netteieren" i benet, og får middagen servert på denne måten. "Netteieren" må bøte med livet.

Arten har også en karakteristisk pukkel på forkroppen. Dette gir den et litt "creepy" utseende, men det passer jo utmerket til resten av "killerimaget"... ;)

 

Ero furcata. Hunnen sett rett ovenfra.

 

 

Ero furcata hunn.

 

 

Ero furcata hunn. Legg merke til hvor lavt den ligger med forkroppen.

 

 

Sammenkrøpet Ero furcata hunn

 

 

Ero furcata`s eiendommelige pukkel på forkropp.

 

 

Ero furcata

 

 

Legg merke til puklene på bakkropp.

 

 

Brystparti, Ero furcata

 

 

Eggkokong, Ero furcata

 


Registrerte funn av Ero furcata i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 


 

 

 

Ero cambridgei

(Sortmasket kannibaledderkopp)


4 mm

Meget lik søsterarten Ero furcata, men har generelt mer innslag av svart. Brystet er også betydelig mørkere, og det lyse feltet i sentrum, er som regel redusert til en langsgående strek. Biologi og levevis er ens med E. cambridgei, men det ser ut som den foretrekker et mer fuktig habitat.

Første gang funnet i Norge den 8 september 2010, av Magne Farlund i Telemark. Her ble de første eksemplarene funnet i sumpområder.

 

Ero cambridgei. Hunn.
(Foto: Magne Farlund)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.