Uloboridae

Uloboridae

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

1 art i Norge:
Hyptiotes paradoxsus .

 

Hyptiotes

Hyptiotes paradoxsus

RØDLISTET!

 


6 mm

Meget vakker edderkopp, som spinner et slags trapesformet nett. Se tegning. Habitatet er ofte urgammel barskog med tørre kvister helt nederst på trærne. Her finner du den.., -hvis du er heldig. ;) Arten er uhyre vanskelig å oppdage, siden den er liten og minner mest av alt på en liten barkflis. Hyptiotes paradoxsus er enormt variabel i fargene, og man kunne nesten tro det dreide seg om forskjellige arter. En av de få arter som ikke har gift. Den spinner inn byttet i en hardpakket sekk, og spiser byttet nærmest sagt levende.

Nettet den spinner er en slags trekant, hvor den sitter i det lengste hjørnet og holder i nettet med bena. Den blir med andre ord en del av selve spinnet. Når et insekt lander i nettet, slakker den taket slik at byttet surrer seg inn i de løse linetrådene.

Ifølge rødlisten trives den best i gammel granskog, og muligens er sårbar for uthogst av slike felter.

Har imidlertid en biotop her i bygda hvor gammelskogen nettopp er hogd ut. Der har Hyptiotesen flyttet over på unge grantrær, med snaue 10 cm stammemål. Her henger den ganske tallrik under baret på de nederste grenene, -ofte bare med liten avstand til hverandre. Har også sett flere hanner henge rundt i småtrær av bjørk og eik.

 

Hyptiotes paradoxus voksen hann

 

 

Hyptiotes paradoxus voksen hunn

 

 

Hyptiotes paradoxus

 

 

Hyptiotes paradoxus. Legg merke til den eiendommelige øyeplasseringen midt oppå hodet.

 

 

Hyptiotes paradoxus bukside.

 

 

Hyptiotes paradoxsus fangstnett

 

 

Hyptiotes paradoxsus fargevarianter

 

 

 

 

 

Note:

Denne edderkopparten ble kåret til "Årets europeiske edderkopp 2009", av European Society of Arachnology.

Les mer om den her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.