Fotos av epigyner og palper

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Svært mange edderkopparter er utrolig like av ytre utseende, og er umulige å identifisere uten å måtte ty til nærmere undersøkelser av genitalier. Derfor er det nyttig å ha tilgjengelig bilder/tegninger som sammenligningsgrunnlag, når denne jobben skal gjøres.

På disse sidene legges ut egenproduserte fotos og illustrasjoner av de forskjellige arters palper og epigyn. Endel av eksemplarene har jeg ikke funnet selv, men fått dem tilsendt for fotografering og tegning.

 

 

Familieoversikt

Velg edderkoppfamilier ved å trykke på navnene.
( I bunnen av hver side kan du surfe mellom de forskjellige familiene. )

 

Agelenidae

Amaurobiidae

Anyphaenidae

Araneidae

Clubionidae

Corinnidae

Dictynidae

Gnaphosidae

Hahniidae

Linyphiidae

Liocranidae

Lycosidae

Mimetidae

Miturgidae

Nesticidae

Philodromidae

Pisauridae

Salticidae

Segestriidae

Sparassidae

Theridiidae

Tetragnathidae

Thomisidae

Uloboridae

Zoridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.