Fotos av epigyner og palper

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Svært mange edderkopparter er utrolig like av ytre utseende, og er umulige å identifisere uten å måtte ty til nærmere undersøkelser av genitalier. Derfor er det nyttig å ha tilgjengelig bilder/tegninger som sammenligningsgrunnlag, når denne jobben skal gjøres.

På disse sidene legges ut egenproduserte fotos og illustrasjoner av de forskjellige arters palper og epigyn. Endel av eksemplarene har jeg ikke funnet selv, men fått dem tilsendt for fotografering og tegning.

 

Linyphiidae

 

Ceratinella

 

Ceratinella brevis
(Finner: Glenn Halvor Morka & Annie Antonsen)

 

 

Ceratinella brevis
(Finner: Glenn Halvor Morka & Annie Antonsen)

 

Ceratinella brevis
(Finner: Glenn Halvor Morka & Annie Antonsen)

Gonatium

 

Gonatium rubens
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Metopobactrus

 

Metopobactrus prominulus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Palliduphantes

 

Palliduphantes ericaeus
(Finner: Harald Løvbrekke)

Palliduphantes ericaeus
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Helophora

 

Helophora insignis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Entelecara

 

Entelecara congenera
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Jacksonella

 

Jacksonella falconeri
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Lepthyphantes

 

Lepthyphantes minutus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Trichopterna

 

Trichopterna cito
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Trichopterna cito
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Sisicus

 

Sisicus apertus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Sisicus apertus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Microneta

 

Microneta viaria
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Microneta viaria
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Microneta viaria. Epigyn sett bakfra.
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Microneta viaria. Vulva.
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Macrargus

 

Macrargus rufus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Macrargus multesimus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Macrargus multesimus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Macrargus carpenteri
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Macrargus carpenteri
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Linyphia

 

Linyphia triangularis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Linyphia triangularis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Linyphia tenuipalpis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Erigonella

 

Erigonella hiemalis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Erigone

 

Erigone arctica
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Erigone arctica
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Agyneta

 

Agyneta conigera
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Agyneta conigera
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Agyneta conigera
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Micrargus

 

Micrargus subaequalis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Micrargus subaequalis vulva
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Porrhomma

 

Porrhomma montanum
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Porrhomma montanum
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Porrhomma pygmaeum
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Porrhomma pygmaeum
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Porrhomma convexum
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Porrhomma convexum
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Porrhomma convexum
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

 

 

Porrhomma microphthalmum
(Finner: Michael Hohner)

 

Porrhomma microphthalmum
(Finner: Michael Hohner)

Savignya

 

Savignya frontata
(Finner: Annie Antonsen)

 

Pelecopsis

 

Pelecopsis elongata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Pelecopsis elongata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Pelecopsis elongata vulva
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

Silometopus

 

Silometopus incurvatus
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Saaristoa

Saaristoa firma
(Finner: Harald Løvbrekke)

Saaristoa firma
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Gongylidium

Gongylidium rufipes
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Gongylidium rufipes
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Gongylidium rufipes
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Microctenonyx

Microctenonyx subitaneus
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Drepanotylus

Drepanotylus uncatus
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Asthenargus

 

Asthenargus paganus
(Finner: Harald Løvbrekke)

Asthenargus paganus
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Moebelia

 

Moebelia penicillata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Moebelia penicillata
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Diplostyla

 

Diplostyla concolor
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Diplostyla concolor
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Oedothorax

 

Oedothorax agrestis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Dicymbium

 

Dicymbium nigrum
(Finner: Glenn Morka)

Dicymbium nigrum
(Finner: Glenn Morka)

 

Dicymbium nigrum, vulva.
(Finner: Glenn Morka)

 

Walckenaeria

 

Walckenaeria dysderoides
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Walckenaeria atrotibialis
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Walckenaeria unicornis
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Centromerus

 

Centromerus incilium
(Finner: Annie Antonsen)

Centromerus incilium
(Finner: Annie Antonsen)

 

Centromerus incilium
(Finner: Annie Antonsen)

 

Centromerus brevivulvatus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Centromerus brevivulvatus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Bolyphantes

 

Bolyphantes luteolus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Bolyphantes luteolus
(Finner: Kjetil Åkra)

Bolyphantes index
(Finner: Annie Antonsen)

 

 

Tenuiphantes

 

Tenuiphantes alacris
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Tenuiphantes alacris
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Tenuiphantes tenuis
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Tenuiphantes tenuis
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Tenuiphantes zimmermanni
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Tenuiphantes zimmermanni
(Finner: Harald Løvbrekke)

Tenuiphantes mengei
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Tenuiphantes tenebricola
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Tenuiphantes cristatus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Tenuiphantes flavipes
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Tenuiphantes flavipes
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Tenuiphantes flavipes
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Parapelecopsis

 

Parapelecopsis nemoralis
(Finner: Harald Løvbrekke)

Parapelecopsis nemoralis
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Tapinocyba

 

Tapinocyba pallens
(Finner: Harald Løvbrekke)

Tapinocyba pallens
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Diplocephalus

 

Diplocephalus latifrons
(Finner: Harald Løvbrekke)

Diplocephalus latifrons
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Diplocephalus latifrons
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Diplocephalus picinus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Neriene

 

Neriene clathrata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Neriene clathrata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Neriene clathrata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Minyriolus

 

Minyriolus pusillus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Agelenidae * Amaurobiidae * Anyphaenidae * Araneidae * Clubionidae * Corinnidae * Dictynidae * Gnaphosidae * Hahniidae * Linyphiidae * Liocranidae * Lycosidae * Mimetidae * Miturgidae * Nesticidae * Philodromidae * Pisauridae * Salticidae * Segestriidae * Sparassidae * Theridiidae * Tetragnathidae * Thomisidae * Uloboridae * Zoridae

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.