Fotos av epigyner og palper

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Svært mange edderkopparter er utrolig like av ytre utseende, og er umulige å identifisere uten å måtte ty til nærmere undersøkelser av genitalier. Derfor er det nyttig å ha tilgjengelig bilder/tegninger som sammenligningsgrunnlag, når denne jobben skal gjøres.

På disse sidene legges ut egenproduserte fotos og illustrasjoner av de forskjellige arters palper og epigyn. Endel av eksemplarene har jeg ikke funnet selv, men fått dem tilsendt for fotografering og tegning.

 

Theridiidae

 

Steatoda

Steatoda bipunctata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Steatoda bipunctata
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Steatoda triangulosa. Epigyn
(Finner: Roar Frølandshagen)

Steatoda triangulosa. Vulva.
(Finner: Roar Frølandshagen)

 

 

Ohlertidion

Ohlertidion ohlerti
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Ohlertidion ohlerti (Vulva)
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Pholcomma

Pholcomma gibbum
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Pholcomma gibbum
(Finner: Harald Løvbrekke)

Pholcomma gibbum
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Pholcomma gibbum
(Finner: Harald Løvbrekke)

 

Platnickina

Platnickina tincta
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Platnickina tincta
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Theridion

Theridion varians
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Robertus

Robertus lividus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Robertus lividus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Robertus lividus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

Robertus lividus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Rugathodes

 

Rugathodes bellicosus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

Rugathodes bellicosus
(Finner: Glenn Halvor Morka)

 

 

 

Agelenidae * Amaurobiidae * Anyphaenidae * Araneidae * Clubionidae * Corinnidae * Dictynidae * Gnaphosidae * Hahniidae * Linyphiidae * Liocranidae * Lycosidae * Mimetidae * Miturgidae * Nesticidae * Philodromidae * Pisauridae * Salticidae * Segestriidae * Sparassidae * Theridiidae * Tetragnathidae * Thomisidae * Uloboridae * Zoridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.