Linyphiidae

( G - K )

Mattevevere

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

Fra A til C * Fra D til F * Fra G til K * Fra L til O * Fra P til T * Fra U til Z

 

Jacksonella

Jacksonella falconeri


1,0 mm

Dette er antagelig Norges minste edderkoppart! Med sine snaue 1 mm i kroppslengde ruver den ikke akkurat i terrenget. Den er blek gul og delvis gjennomsiktig. Hannens palper er uhyre små, og kan ikke sees med det blotte øye. Selv med en 40X stereolupe, er palpestrukturen vanskelig å se.

For å sette ting litt i forhold, -det går det tre stk. Jacksonella falconeri i full lengde etter hverandre oppå ryggen til et hodelus! Det sier litt om størrelsen... ;)

Arten trives i skogbunn, men kan også opptre på gressletter. Voksne og kjønnsmodne individer opptrer på våren og høsten.

Kroppslengde hunn og hann: Opptil 1 mm.

 


Jacksonella falconeri. Hann.
Finner: Harald Løvbrekke.

 

 

Palpen hos hannen av Jacksonella falconeri. Den er ikke synlig med det blotte øye.

 

 

Registrerte funn av Jacksonella falconeri i Norge før 2000. Den er senere også funnet på Jæren
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

Gonatium

Gonatium rubens


3,2 mm

Denne lille linyphiiden med knalloransje ben trives i lav vegetasjon, småbusker, og nede i bunnsubstratet blant torv og mose. Hannen har et oppsvulmet palpefemur, forsynt med små pigger. Hannens hode er også litt konet. Leggbenet (Tibia) på benpar I, er også fortykket med hår ytterst på underside.

Hunnene av arten kan forveksles med G. rubellum siden den ligner av utseende. Begge arter opptrer i de samme områdene, selv om G. rubens treffes hyppigere i litt åpnere habitater. Epigynene er forskjellige, men kan være veldig mørke og av og til litt vanskelig å se tydelig. Genitalieundersøkelse i lupe er som regel nødvendig for å skille, samt idde dem 100% sikkert.

Vi har enda en art i Gonatiumslekten, G. paradoxum, men den er mye mer sjelden.

Gonatium rubens kan finnes som kjønnsmoden og voksen hele året.

Kroppslengde hunn: 3,2 mm.
Kroppslengde hann: 2,6 mm.


Den vakre Gonatium rubens. (Hunn)

 

 

Gonatium rubens-hunn.

 

 

Hunnen av Gonatium rubens sett forfra.

 

 

Gonatium rubens. De kan variere litt i bakkroppens grunnfarger.

 

 

Gonatium rubens. (Hunn)

 

 

Gonatium rubens-hunnens underside. Epigynet er meget mørkt som vi ser.

 

 

Gonatium rubens. (Hann)

 

 

Registrerte funn av Gonatium rubens i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

 

Gongylidium

Gongylidium rufipes


3,8 mm

 

Arten finnes som regel i lavere og fuktig vegetasjon. Voksne individer påtreffes vår og høst. Hunner av Gongylidium rufipes kan være svært variable i bakkroppsfarger og tegninger. Grunnfargen kan være fra helt mørk brun til lys grågul. Den kan også ha helt sorte flekker på bakkroppen. Man kan ane noen mørkere toner på eksemplarene nedenfor.

Denne variasjonen i utseende kan nok forvirre mange til å tro det dreier seg om forskjellige arter. Uansett, kombinasjonen med de rødoransje beina, forkroppstegning, og de mørkere feltene på bakkropp er ganske karakteristiske for arten. Beina, er imidlertid alltid rødoransje i fargen.

Hannene er lett gjenkjennelige på fargetegningene.

Kroppslengde hunn: 3,8 mm.
Kroppsl
engde hann: 3 mm.

 

Gongylidium rufipes (Hunn)

 

 

Gongylidium rufipes hunn. En meget lys variant.

 

 

Lys Gongylidium rufipes hunn. De mørkere flekkene på bakkropp kan dog anes.

 

 

Gongylidium rufipes hunn sett fra siden.

 

 

Gongylidium rufipes hunn. En litt mørkere variant.

 

 

Closeup Gongylidium rufipes. Legg merke til de svake mørke tegningene på bakkroppen.

 

 

Gongylidium rufipes-hann. Forkroppstegning er karakteristisk.

 

 

Hann av Gongylidium rufipes.

 

 

Gongylidium rufipes-hann fra siden.

 

 

Hodetegningen til hannen av Gongylidium rufipes er karakteristisk.

 

 

Gongylidium rufipes karakteristiske epigyn

 

 

Gongylidium rufipes epigyn

 

 

Registrerte funn av Gongylidium rufipes i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

 

Hilaira

Hilaira herniosa


3 mm

 

Arten er svært lik sin nære slektning, H.excisa i utseende, men har et annerledes utformet forplantningsorgan. Etternavnet "herniosa" er latinsk, og betyr "utposning".
Hilaira herniosas epigyn har en utvekst som kan minne om dette.

Arten trives best i høyereliggende strøk. Jo lengre nord man kommer, desto lengre ned mot kysten finner man den. H. herniosa holder til nedi mose og løvhauger. Den er meget sjelden lengre sør i Europa.

Lengde hann og hunn: Ca 3 mm.

 

Hilaira herniosa hunn
(Funnsted, Kovan i Skånland kommune)

 

 

Hilaira herniosa
(Funnsted, Kovan i Skånland kommune)

 

 

Hilaira herniosa front
(Funnsted, Kovan i Skånland kommune)

 

 

Hilaira herniosa. Gifttann.

 

 

Hilaira herniosa kjeve. Legg merke til tyggetennene.

 

 

Hilaira herniosa hunnens forplantningsorgan (epigyn)

 

 

 

 

 

Helophora

Helophora insignis


4 mm

Denne flotte linyphiiden trives på lavere vegetasjon i skogslandskap. Det er en tøff krabat som går langt nord i landet. Dette hanneksemplaret under er funnet i Grovfjord i Sør-Troms nedi gresset like oppunder tregrensen.

Lengde hunn: Opptil 4 mm.
Lengde hann: Opptil 3,8 mm.

 

Helophora insignis hann funnet i Grovfjord

 

 

Helophora insignis hann

 

 

Helophora insignis. Notèr den svarte stjerten. Den har også mørke flekker langs sideflankene på bakkropp. Disse kommer ikke så tydelig frem på bildene.

 

 

Registrerte funn av Helophora insignis i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra A til C * Fra D til F * Fra G til K * Fra L til O * Fra P til T * Fra U til Z

 

 

 

 

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.